13-14 юни 2020 | гр. СОФИЯ - зала Когиталност (ул. Хенрик Ибсен 5)

Двудневен семинар Когиталност

дни
часа
минути
секунди

13-14 юни 2020 | гр. СОФИЯ | 9:00-18:00 ч.

Залата е запълнена!

Следващ най-близък семинар: 20-21 юни 2020 – подробности ще откриете ТУК.

Поради настоящата ситуация и неустановените ясно параметри на организиране на семинари, към момента и за неопределен срок от време семинари Когиталност ще се провеждат само в София с капацитет от 30% запълняемост на залата (17 човека). Събитието ще се състои само при запълнени места 9 дни преди семинара. В случай, че залата не е пълна, ще бъде върната сумата на участниците или те ще се пренасочват за следваща дата.

 

При липса на интерес и системно незапълване на залата семинари Когиталност ще бъдат преустановени за неопределен срок от време. Онлайн Академия Когиталност продължава да работи с промоционална цена от 54 лв за 12 месеца (редовна цена 450 лв).

книги когиталност

13-14 юни 2020 | гр. СОФИЯ | 9:00-18:00 ч.

Когиталност - Всичко, което Е!

Всеки семинар Когиталност е взаимодействие, което се случва по време на самото събитие – уникално, индивидуално, неповторимо. Поради това винаги поставянето на програма е относителна задача, защото Когиталност е теория и практика, базирана и развита върху принципите на Вселената, върху научните открития, върху древните знания и върху разбирането, че Всеки Е Източник!
***
Като принцип всеки от трите дни на семинара е организиран в 5 части, обособени по 90 мин., с 15 мин. почивка между тях и обедна почивка 45 мин. В същото време събитието се развива спрямо търсенията и желанията на участниците, поради което са възможни локални промени във времетраенето и различните елементи като съдържание. Програмата не следва строга последователност, а е в зависимост от групата, нейните интереси и въпроси, като се следват основни опорни точки.

Кратка програма

на двудневния семинар Когиталност

дентемапродължителностПочивки
ДЕН 1 Открития и парадокси на съществуването. Същността на Нищото – проявяване на енергията, бутилка на Клайн, дуалност, триединство. Енергията като материя, честоти, холограми, трансмутация. Поява на време-пространството и Всичко, което Е! Протонни полета, рейки, ефект на кухите структури. 9:00 - 18:00 ч. 3 х 15 мин + обедна почивка за 45 мин.
ДЕН 2 Паралелни реалности, прогресия и регресия. Сънища. Медитация за връзка с Източника. Разгръщане до безкрайния потенциал от възможности. 9:00 - 18:00 ч. 3 х 15 мин + обедна почивка за 45 мин.

Организатор Академия Когиталност

за информация:

Видове покани

 

СЕМИНАР ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ

144 ЛВ
 • покана за един участник
 • участие и в двата дни
 • безплатна консултация (по желание)

СЕМИНАР ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ СТРАНАТА

108 ЛВ
 • покана за един участник
 • участие и в двата дни
 • безплатна консултация (по желание)

СЕМИНАР + АКАДЕМИЯ - ЗА СОФИЯ

ВКЛЮЧВА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ КОГИТАЛНОСТ 12 МЕСЕЦА (РЕД. ЦЕНА 450 ЛВ)
594
144 ЛВ
 • покана за един участник
 • участие в Онлайн Академия Когиталност - 12 месеца - научи повече на akademia.kogitalnost.com
 • участие и в двата дни
 • безплатна консултация (по желание)
промоция

СЕМИНАР + АКАДЕМИЯ - ЗА СТРАНАТА

ВКЛЮЧВА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ КОГИТАЛНОСТ 12 МЕСЕЦА (РЕД. ЦЕНА 450 ЛВ)
558
108 ЛВ
 • покана за един участник
 • участие в Онлайн Академия Когиталност - 12 месеца - научи повече на akademia.kogitalnost.com
 • участие и в двата дни
 • безплатна консултация (по желание)
промоция

ЗА УЧАСТНИЦИ В АКАДЕМИЯТА ОТ СОФИЯ

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ЗА НАСТОЯЩИ УЧАСТНИЦИ
108 лв
 • покана за един участник
 • участие и в двата дни
 • безплатна консултация (по желание)

ЗА УЧАСТНИЦИ В АКАДЕМИЯТА ОТ СТРАНАТА

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ЗА НАСТОЯЩИ УЧАСТНИЦИ
54 лв
 • покана за един участник
 • участие и в двата дни
 • безплатна консултация (по желание)

Накратко

 

Пример: До 15 септември тази година записването за участие в Академия Когиталност (срок 12 месеца) е 54 лв. Когато избирате опцията „Семинар + Академия“, записването е на стойност 108 лв –  54 лв „участие в Академия“ + 54 лв за семинар.

Цените за страната и София се различават поради факта, че участниците от страната плащат допълнително транспорт и/или нощувка.

Регистрация за семинар 13-14 юни 2020:

Подробна програма

на семинара

ДЕН 1

Открития и парадокси на съществуването – научни доказателства и факти за това, че светът е енергия.

А) Материята е енергия, светът като творение на мисловността – принципи, научни доказателства и логически връзки в подкрепа на това твърдение:

– забравеният етер – преоткритата таблица на химичните елементи

– свързаност между частиците – теорема на Бел – всичко във Вселената е в неразривна връзка помежду си

– енергия и информация – експеримент на Масаки Сано – доказаната взаимозаменяемост между енергия и информация

– мисленето като основа на съществуването – Рене Декарт – Мисленето е съществуване и съществуването е мислене.

– поява на светлина от Нищото – експеримент на институт Чалмърс

– странична сила на светлината – експеримент на Хонг Танг – причина за дуалността в света

– исторически факти и документи за светлината, енергията и поява на материята: Евангелие на Тома, Изумрудените скрижали, Принципи на Хермес, Глаголица

Б) Парадокси на съществуването:

– парадоксът на близнаците – отправна точка и крайъгълен камък за разбиране на пространството и времето

– Нищо, нулева точка и материя – самоопределянето и безкрайният кръговрат на съществуването

– Дуалността „покой-движение“ – елемент от кръговрата на парадоксите.

Единение на картината между всички парченца от пъзела и разкриване на връзките между тях:

А) Триединството между Нищо, Нулева точка (проявление) и нейните две полярности (дуален свят)

Б) Модел на движение на енергията – бутилка на Клайн; принципи на трансформираната енергия

В) Поява на холограма – интерференция и дифракция; дифракционна решетка и формиране на индивидуална холограма и паралелна реалност; основни честоти на Проявлението

 Проявление на материята

А) Триединството Трансмутация – Единена лична глобална отговорност – Лична индивидуална отговорност – безкраен кръговрат и взаимовръзка между холограма, Проявление и Източник.

Б) Едновремието Тук и Сега. Причини за разтегляне на пространството (Хонг Танг). Принципи и правила за наличието на холограмна паралелна реалност, на холограмен свят.

В) Опознаването на „Закона, който не е познат“ – Вселенският закон.

Холограмата – избраното ограничение на безкрайния Потенциал.

А) Причини за преживяване на отделеност –  защита, емоции, филтрации, зона на комфорт

Б) Честотите – основа и първопричина за проява и съществуване – поява на формата (холограма)

В) Атомът – характеристики и свойства. Експеримент на Антон Цайлингер. Материята като вълна.

Г) Протонът – избраната реализирана вероятност.

Протонни полета (жизнена енергия, рейки, ефект на кухите структури)

А) Митохондриите – енергийна централа за протонни полета и превръщане на Потенциала на Източника във възможности на холограмата.

– огледала на Козирев – обяснение и принцип на действие. Навлизане в едновремието. Осъзнаване на различните холограми като единна същност, наречена Източник.

– кухи структури – откритието на В. Гребенников и неговите приложения

– Универсална енергия, рейки, чи, ци, прана, мана… – жизнената енергия – творец и консуматор на потенциала Себе си – практически приложения.

Б) Разгръщане на ограничението за получаване на информация.

 • Регресия
 • Прогресия
 • Навлизане в други паралелни реалности
 • Сънища
 • Интиуция
 • Ченълинг
 • Медитация

Ден 2

Кръговрат между протонно поле и Потенциал на Източника – творене и отразяване на света в едновремие. Индивидуална паралелна реалност.

А) Честотни портали и взаимодействия между индивидуалните реалности на всички холограми.

– Филтрациите – механизми за адаптация и/или защита.

Б) Смисълът на съществуването

– избор на посока навън

– избор на посока навътре

В) Триединството Мисъл – Решение – Действие – реализация на избора

Практическо приложение: Медитация

Медитацията е разгръщането на ограничението до безкрайния Източник – честотен портал към Себе си. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни или починали личности и други.

Важно: Медитациите се изпълняват съобразно настройките на участниците в семинара и тяхното търсене:

– Медитация за преоткриване на паралелни реалности – създаване на честотен портал с Атлантида и разгръщане до безкрайността

– Медитация за осъществяване на контакт с други същности – арктуриански честоти за връзка с Всичко, което Е!

– Медитация чрез състояние „болъгар“ за връзка с индивидуалната уникалност през вековете – гърлено пеене и Многая лета

– Медитация за връзка с деветте изначални честоти и вселенския език сензар – гърлено-вибрационно пресъздаване на глаголицата

– Медитация с честоти от Царичина – портал към други Вселени

 

Практическо приложение: Сънища

Сънищата – портал към „съветите“ на Източника (информация за адаптация и успешно развитие на холограмата в околната среда – индивидуалната паралелна реалност).

– Механизъм за запомняне на сънищата.

– Символите в сънищата – речник.

– Тълкуване.

 Практическо приложение: Регресия и Прогресия. Паралелни реалности.

–  Преживяване на прогресия или регресия по време на семинара. Насоки от информационното поле на Източника чрез преживяване на минали или бъдещи виртуални (вероятностни) състояния с цел подобряване или промяна на самия избор Тук и Сега.

– Навлизане в паралелна реалност. Липса на минало и бъдеще. Едновремие на съществуването. Избор-Решение-Действие – основа за промяна на паралелната реалност. Логическа свързаност и обяснение за творене и промяна на реалността.

Единение на всички парченца от пъзела
Когиталност – Всичко, което Е!

Обобщение на семинара и финално преливане на връзките между всички парченца от пъзела.

Местоположение

 

София - зала КОГИТАЛНОСТ - ул. Хенрик Ибсен 5 (срещу мол Парадайс)

Допълнителна информация и материали

в подготовка за семинара

интервю

видео

водещи

ivomir & еми