Тази категория е свързана специално с трите книги от енциклопедия Когиталност – Ти си Всичко, което Е!
– Ти-Източникът – Ти-Проявлението – Ти-Животът
Вземете поотделно или в комплект, потапяйки се в магията на реалността и собствените си възможности!