Енергийно Лечение

Всяко такова лечение представлява процес, при който така нареченият лечител излъчва честотна вибрация в своето енергийно поле, което отразява и представлява широкоспектърен диапазон на излекувано състояние. Лицето, което търси лечение, избира дали да се синхронизира с тази честота, за да се излекува само. Няма индивид, който директно да излекува някой друг. Лечителят предоставя възможността на …

Енергийно Лечение Read More »

За Нищото и Телепортацията

ЗА НИЩОТО И ТЕЛЕПОРТАЦИЯТАТози, който прочете тези думи 9 пъти, ще разбере написаното в тях. Този, който осмисли разбраното, ще е винаги щастлив. Този, който прилага с отдаденост осмисленото, открива смисъла в съществуването на Всичко, което Е, и се превръща в жива вечност, съизмерима с времето! Да съберем и предадем тази информация, за да не …

За Нищото и Телепортацията Read More »

За Сродните Души

При определени обстоятелства различни индивиди могат да създадат помежду си вибрационна синхронизация – честотен портал. От вибрационна гледна точка идеята за сродни души отразява случая, при който едната душа за известен период от време отразява честотите най-добре към другото лице в процеса на техните взаимоотношения. Това е вид помощ – да се подскаже онова, което …

За Сродните Души Read More »

О-Предел-Е-Ние: Сълзи

Както подсказва и етимологоията на думата, определението е нещо, с което на Цялата кръговратност (О) слагаме ограничение (Предел) в енергията (Е) наша (Ние). В поредица от статии в сайта разглеждаме различни форми на О-Предел-Е-Ние, за да се провокираме по пътеката на осветяване и осъзнаване на собствените си убеждения, граници и… определения! Сълзи Когато ограничението се придържа към …

О-Предел-Е-Ние: Сълзи Read More »

Да следваш вдъхновението

В-дъх-нов-Е-ние. Когато говорим за вдъхновение, го следвайте по най-добрия начин. Каквото и да правите, приемете, че изследвате ситуация, от която да се извлече полза. Защото забравяте втората половина на формулата за вдъхновението. Следвай вдъхновението всеки миг, с всички възможности, докато можеш да вървиш напред. След това действай спрямо следващото вдъхновение, с абсолютно нула допускане, очакване …

Да следваш вдъхновението Read More »

Свободата да бъдеш Себе си във взаимодействието

Да позволиш на хората да разберат какво представляваш няма нищо общо с житейските ти преживявания. Винаги ще има хора, които няма да харесват това, което им казваш и няма да ти позволяват да бъдеш себе си. Защото, когато изявяваш напълно истинската си същност, ти непрекъснато напомняш на тези, които не го правят, че те не …

Свободата да бъдеш Себе си във взаимодействието Read More »

Всяка реалност е уникална и неповторима (беседа за математици.)

Енергията е движение, трептене, вибрация, която може да означава също така и температура, дължина на вълната, информация, електромагнетизъм, светлина, гравитация и т.н. Когато липсва движение, енергията е информационен потенциал, събран в… Нищото. Това Нищо от една страна е цялото знание като вероятност и възможност, но от друга е само непроявен, несъществуващ потенциал, информационно поле в …

Всяка реалност е уникална и неповторима (беседа за математици.) Read More »

Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори.

Липсата на обективно съществуваща физическа реалност ни изправя пред въпроса какво е материя. И щом достигаме до извода, че материята е енергия, ограничена от енергия (поле), то тогава е естествен и следващият въпрос – какво в същността си представлява енергията? Според официалната дефиниция, енергията (от старогръцки ἐνέργεια – активност, работа, сила в действие) е скаларна …

Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори. Read More »

За Вярата

Всички факти в началото бяха парченца от пъзел, пръснати в необятността – разпилени, непоследователни, неподредени. Пристигащи хаотично в миговете, когато не ги търсиш и не ги очакваш… Светкавици, проблясващи в мрака, които е редно да уловиш в шепата си като светулки – да ги събереш с търпение, вдъхновение и отдаденост. Тогава, приел разпиляната хаотичност на …

За Вярата Read More »