Вяра, Съмнение и Проявление

Цялата информация, съдържаща се в Нищото, от покой преминава в движение и се разпределя в безкрайна Вселена като Всичко, което Е, следвайки 8-ми принцип на развитие (който съдържа всичките 7 принципа). Всъщност всеки елемент на проявление в тази Вселена като нещо, което Е, е в неразривна преливаща връзка с Нищото. Защото то, проявеното, е илюзорната …

Вяра, Съмнение и Проявление Read More »

Самоопределяне чрез самопротивопоставяне

разговор със себе си – Имам въпрос – защо е необходимо, за да бъдеш цял, да се самопротивопоставиш в себе си? Разбирам, че изводите са логични, но последователността и връзките в тази логика някак ми убягват. – Добре, ако желаеш да самоопределиш себе си, е редно да имаш нещо, на което да стъпиш, да се …

Самоопределяне чрез самопротивопоставяне Read More »

Творене на реалността – част 2/2

Продължаваме с принципа и идеята на творене на реалността, която заопчнахме в част първа. Житейски примери и ситуации: Срещаме познат – в тази околна среда, която сме заформили, нашите познати сме самите ние, убедени в същата тази теза (тезата е глобална за избраното ограничение). Докато разговаряме, познатият споделя как е „смачкан“ от самата матрица, защото… …

Творене на реалността – част 2/2 Read More »

Творене на реалността – част 1/2

Връзката „Нищо – Граница – Проявление (с неговите две противоположности)“ се явява съществена част от стремежа на енерго-информационния потенциал да преживее незнание, а на ограничението (граница и информационно съдържание, което е преживяно като опитност) – да изследва взаимодействията си с отраженията, които твори като околна среда. В резултат самото проявление осъществява една единствена вероятност – …

Творене на реалността – част 1/2 Read More »

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 2/2

Статията е продължение на Част 1, която ще откриете ТУК. Локален аспект:По този начин проявлението (индивидуално ограничено) миг назад „регистрира“ околна среда и взаимодействия, които е реализирало. Привнасяйки своите честоти към този „отминал“ краткотраен миг, то регистрира същата тази реалност във взаимодействие (интерференция) с индивидуалните си филтри и избори. Това събиране на честотите се явява …

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 2/2 Read More »

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 1/2

Всяко проявление предизвиква своите реализации единствено и само чрез собствените избори, които прави. Така всяко проявление създава собствени версии от отражения, които са следствие и резултат от действията му в тази среда от отражения. В диапазона на ограничението, в който се намира, никое проявление не предизвиква и не причинява следствия и резултати у което и …

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 1/2 Read More »

Махалото. Изборът.

Идеята за махалото като пример за движение на енергията е израз на приемането на противоположностите и на условното преминаване от плюс към минус и от минус към плюс. Отклонението наляво и надясно се възприема като преживяване на противоположни състояния. Самото движение на енергията е с „форма“ на бутилка на Клайн и мястото на „вливане“ на …

Махалото. Изборът. Read More »

Нищото не е в покой. Смърт няма.

Като следствие от парадокса на близнаците стигаме до извода, че ако една точка е в пълен покой, за нея времето тече с безкрайна скорост и тя притежава целия енерго-информационен потенциал. Също така, нейният размер е нулев заради огромната гравитационна енергия. Всяко движение, трептене, с каквато и да е скорост, променя времето – то вече не …

Нищото не е в покой. Смърт няма. Read More »

Самоунищожение или възможности – това е въпросът!

Нулевата точка в пълен покой, сама по себе си е Нищо. То, Нищото, дори не може да „опознае“ себе си, защото за да осъзнае, че е Нищо, е необходимо да се съпостави с нещо. Или – за да разпознае себе си, е нужно да се самопротивопостави на себе си. Така то чрез движение се превръща …

Самоунищожение или възможности – това е въпросът! Read More »