Щастлива 2021! Академия Когиталнос☥. Ново начало.

Всеки край е ново начало. Всяко начало е избор за промяна – ново, непреживяно, уникално и неповторимо състояние… Състояние, което винаги спира дъха. Приемайки този нов дъх от живота, който творим, ние се разгръщаме до безкрайност и тогава преживяваме пълнотата на онова състояние, наречено В-Дъх-Нов-Е-Ние.

Вдъхновени, ние извървяваме стъпките на своята неповторима паралелна реалност, в която всеки избор е осъзнато желание да преживеем онова, което търсим… докато го намерим…! Една пътека, по която липсва неуспех, защото неуспехът е възможен само тогава, когато спрем своето търсене; когато се откажем. Докато продължаваме да вървим, ние винаги сме в състоянието щастие – преживяване, в което изборът и фокусът на реалността е винаги разгръщане навън. Щастие, защото това е състоянието, което сме избрали да преживяваме във всяко свое взаимодействие с околната среда. Щастие, защото това е вътрешното ни състояние и съдържание – отдаденост навън към всичко, което Е!

2021 г. е годината на категорична промяна – един избор, който определя собствената паралелна реалност! Тук и Сега е моментът да заявим и преживеем себе си като Източници на една щастлива и осъзнато избрана действителност, която да преживеем с истинско Взаимо-Действие! Готови да даваме в заем действието, без да търсим за себе си – припомняйки си вярата, защото в нас винаги е светлината (В-Я-Ра)…

Новият дъх на избора ни очаква:

Щастлива година на категорична промяна!

Нова година в Академия Когиталнос☥ – поради интереса към включване в Академията записването на промоционална цена от 45 лв (вместо 450) продължава до 31 януари 2021 – една година самообучение за една различна, осъзната реалност!

Научи повече на akademia.kogitalnost.com

Вашият коментар