Мъдрецът разказва: Щастие и две капки олио

В предишна статия разгледахме определението за Щастие, което се състои в категоричния избор на състояние с посока навън – пълна отдаденост към Всичко, което Е. Днес да видим разказа на един мъдрец, който с много кратки думи ни разкрива смисъла на състоянието Щастие.:

Един баща изпратил сина си при най-големия мъдрец на света, за да му разкрие тайната на щастието. Когато младежът пристигнал в двореца, влязъл в една голяма зала, пълна с хора, имало и музиканти, и танцьори и какво ли още не. В центъра на залата седял мъдрецът и разговарял с дошлите да го посетят. Младежът се приближил и обяснил за какво е дошъл. Мъдрецът му казал:

– Сега съм зает – използвай времето докато чакаш, за да разгледаш двореца. Но имам едно условие – ще ти отговоря на въпроса само ако обиколиш двореца с тази лъжица в ръка – и му подал една лъжица. – Но внимавай, в нея има две капки олио и ти не трябва да ги разлееш.

Младежът обиколил двореца и след три часа се върнал при мъдреца, държейки лъжицата в ръка. Капките олио още били в нея. Мъдрецът го попитал:

– Е, видя ли прекрасните ми персийски килими? Видя ли великолепната ми градина – на градинаря му трябваха 10 години, за да я създаде? Видя ли картините и статуите?“

– Не! – отговорил младежът. – Внимавах да не разлея капките олио!

– Обиколи тогава пак двореца, но този път разгледай всичко – казал Мъдрецът.

И младежът наистина този път обиколил двореца и този път наистина разгледал с удоволствие всичко. А когато се върнал в залата при Мъдреца с ужас забелязал, че е разлял капките олио в лъжицата.

– Ето в това е смисълът на щастието – казал му Мъдрецът. – Да съумееш хем да се насладиш на прелестите на света край теб, хем да не забравяш и за двете капки олио в лъжицата…

Какво ни е казал мъдрецът?

Какво според вас представляват двете капки олио в лъжицата? Какъв изводът и смисълът на тази притча? За какво в собствения си живот е необходимо да помислите и да претворите чрез съчетанието „щастие и 2 капки олио“… Да отговорим на това 🙂

мъдрец

Източници:

https://www.economy.bg/

Вашият коментар