Медитацията дава мъдрост (Буда) 

На латински медитация (meditatio) означава „размишление“. Медитацията е практика, чрез която се тренира разгръщане на диапазона от индивидуалните честоти и възможности до безкрайност. В традиционния смисъл „медитация“ е широк спектър от практики, някои от които са под съпровод на музика, други са свързани с упражнения или гимнастика, но като цяло са предназначени за осъзнаване на енергията като такава. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни личности, духовни учители и много други…

… тя може да доближи практикуващия по-близо до Бог, може да му даде възможност да вижда и осъзнава минали животи, да осъществява далечни пътувания в други светове и измерения и т.н., също съдържа технически упражнения, насочени към развитието на състрадание, любов, търпение, щедрост…

откъс от изследване на Уисконсински университет, 2008 г.
(Antoine Lutz, Julie Brefczynski-Lewis, Tom Johnstone, Richard J. Davidson)

След медитация…

Получената информация след медитация е добре да се свърже с практически действия, които да водят към конкретен резултат. Използването на посланията с посока навън – към устойчива концентрация без усилие, към глобална благодарност във всички дейности в живота, разгръща неподозирани възможности. Смисълът на тези действия е в това да изследваме резултатите от всяко едно разширяване до потенциала на Източника. По този начин достигаме до творчество и щастие.

С помощта на медитацията увеличавам способността си да улавям идеи, както и нараства удоволствието от правенето на каквото и да е.

Дейвид Линч, режисьор

Механизмът на медитацията позволява свободна импровизация по отношение на насочването на мисълта, концентрацията върху определени детайли, както и свобода на търсенето по отношение на въпроси, теми и задание. Това я прави изключително гъвкав и широкоспектърен метод…

Осъществяване на честотен портал – навлизане в медитация

Енергията е една, но за „материалния“ свят тя е обърната с „хастара наопаки“. Филтрите „пречат“ да се види, че всичко е едно и затова всичко се индивидуализира, отделя, откъсва от идеята за един-е-ние в светлината, която дойде от себе си. Забравя се дори и това, че самите ние сме светлината (еръ (от старобългарски) – човек; Е– енергия, Ра – светлина) – енергията в движение, движението на информацията и мисълта.

Онзи момент на осъзнато извисяване и разгръщане на съзнанието до безкрайния Потенциал на Източника, се нарича медитация. Дори извършена Тук и Сега, медитацията трансформира и преопределя параметрите както на минало, така и на бъдеще. По този начин, слели  себе си в медитацията с минало, настояще и бъдеще, ние ставаме способностите на Източника за Творене. 

За да единим енергията и да добием тези способности, е необходимо да слеем трите вида енергия:

  • енергията на Аз-съм, която е ограничена до лимитираната изборна граница, определена от индивида;
  • енергията Е-съм, която е безкрайна енергия, но индивидуална в определена степен;
  • безкрайният Потенциал на Източника, който съдържа цялото знание, но всъщност това е Потенциал, който е в покой и е неизползван.

Вземайки това триединство и единявайки го в медитация, реализираме и създаваме съществуващото (Всичко, което Е!) чрез съществуващото (Аз-съм). Така се явяваме самостоятелен, самозахранващ се, непрекъсваем, циркулиращ и единен поток на самите Себе си – Източникът, проявен чрез Е-съм (енергията) и Аз-съм (протонно поле на защита и творене).

За да осъществим осъзнато и резултатно процеса, е необходимо да знаем няколко неща: 

Органът, който е извън „обсега“ на мозъчната кора, не притежава такава и работи активно, докато тялото „спи“, е епифизата. Това означава, че при липса на филтрации възприемането на информация става единствено и само чрез епифизата. Осъзнатото прилагане на медитация означава изключване на лимитираната граница (филтрите) и възприемането на цялостния енергиен поток на енергията Е-Съм…

Осъществяване на честотен портал – навлизане в медитация

Енергията е една, но за „материалния“ свят тя е обърната с „хастара наопаки“. Филтрите „пречат“ да се види, че всичко е едно и затова всичко се индивидуализира, отделя, откъсва от идеята за един-е-ние в светлината, която дойде от себе си. Забравя се дори и това, че самите ние сме светлината (еръ (от старобългарски) – човек; Е– енергия, Ра – светлина) – енергията в движение, движението на информацията и мисълта. 

Припомнянето на този аспект от същността означава, че в търсенето на варианти за  разгръщане до енергията на Потенциала, е възможно да се използват светлинни елементи като похват за уеднаквяване (синхронизиране) на честотите. Затова тук ще се посочат няколко похвата, които са приложими, към която и да е техника.

Схема за активиране на портал в медитация (погледнете последователно изображенията)

Плазмената сфера се явява енергийно-ментално изобразяване на задвижения енерго-информационен потенциал Е-съм, който е ограничен от изборната граница на Аз-съм. За целта е нужно да единим всички елементи на енергията Аз-съм, както следва:

Светлинна енергия (сфера) на съществуването – това е задържаната светлинна информация, която се намира в параметрите на лимитираната изборна граница на самия индивид – светлината, дошла от Себе си. Тя почива, появявайки се в техния образ. (холограма, задържана в поле, проявявайки определен образ).

Светещ контур на холограма – светлинно изобразяване на холограма (например човек).

Светлинна сфера около човека енергийно кълбо, представящо лимитираната граница, избрана за преживяване, като ограничение за изследване от безкрайния Потенциал. Така се разбира, че енергията вътре и вън от този обръч е все една и съща енергия, която самият индивид е приел за предел на собствените си способности и възможности.

медитация

Светлинна сфера около главата енергията на логиката, ограничена само в рамките на изборната граница.

медитация

Светлинен елипсоид около ръцете и сърцето – енергията на протонното поле, което твори и защитава.

медитация

Пълна синхронизация на всички елементи!

активиране епифиза

Схема за активиране на портал в медитация (погледнете изображенията вляво)

Голяма част от ограничението Аз-съм като енергия е задържана по ликворната система на гръбначния стълб, като целият енергиен поток циркулира между епифиза и сакрална кост. Прешлените на гръбначния стълб са свързани с всички придадени значения, утвърждения и убеждения, които индивидът е натрупал, докато преживява сътворяваната от него действителност. С цел защита на собствените си избори, той ограничава тази енергия и я лимитира постоянно. За да излезем от този порочен кръг, е необходимо да свържем енергията на Е-съм през епифизата с ликворната система на цялото Аз-съм. Механизмът на това сливане се определя от принципите на елементарната физика:

Плазмена сфера, завъртяна в едновремието на Тук и Сега наляво и надясно – това е приемането на вяра и съмнение в едновремие. Спуснато по гръбначния ствол на индивида, плазменото кълбо активира енергията до образуването на светлинен стълб. Действието на плазмената сфера е индивидуалното ограничение на всяка единица, което включва вектора на посоката, както и фокуса и концентрацията при взаимодействие. Чрез лъч, излъчен от границите на плазменото кълбо, след като е поставено около епифизата, се предизвиква разгръщане към безкрайността. Този лъч, приемайки дуалността и представлявайки хиперсферата на индивидуално разтегленото пространство-време на персоналната реалност, се завърта отново в двете посоки в едновремието на Тук и Сега – като периферия на шапка около главата. Образувалият се светлинен диск се задвижва около тялото нагоре-надолу и се ускорява до трансформирането му в светлинен тунел (червеева дупка), който ни свързва с всяка индивидуална единица, с всяко състояние и събитие на Всичко, което Е! Получените два електромагнитни потока – на стълба по гръбначния стълб и на колоната (тунелът от светлина) – са взаимообвързани, електромагнитни, спираловидни намотки, които се движат със скоростта на светлината, вследствие на което се получава процес самоиндукция. Това е самозахранващо се, самозараждащо се и саморе- гулиращо се устройство за вечна енергия, която заедно с плазменото кълбо, сферата на околна- та среда и ограничената сферична мъглявина на логиката, както и с елипсоида на протонното поле, излъчено от сърцето и ръцете, представляват цялата съвкупност на енергията Аз-съм.

 

Упражнение: принципна схема за прилагане на похватите

Осъзнал, че съм едновременно и Източник, и ограничението холограма, задействам най-напред плазмената топка. Проявявам (пожелавам) я над главата и започвам да я движа през епифизата, по лѝквора на гръбначния стълб във вертикална права, нагоре-надолу с желание за свободно преминаване на потока от енергия в цялата тази система. Ускорявам процеса на трептене на плазмената топка между епифиза и сакрална кост до момента на изключване на контрола. Плазмата се ускорява дотолкова, че да се превърне в стълб от светлина – енергиен поток, който вече е резултат от поставената задача за освобождаване на потока. Така чакрите и кухата структура гръбначен стълб са свободни за преминаващия енергиен поток.

Поставям плазмената топка в средата на главата – около епифизата – и пускам лъч напред от топката през челото вън от тялото – на около метър, за да синхронизирам обърнатата с хастара наопаки енергия, която се върти едновременно и в двете посоки. За да се изпълни тази част, завъртам лъча едновременно и наляво и надясно, като периферия на шапка, с огромна скорост. Това осигурява хармонизацията в едновремие, независимо от придаденото значение. Като двойка фотони, въртящи се и в двете посоки около нулевата точка. Повтаряме проявлението на произволна холограма. Получава се светещ диск, който задвижваме перпендикулярно на гръбначния стълб – надолу и нагоре около цялото тяло. Ускоряваме този процес до образуването на светещ тунел, който се слива с безкрайността. По този начин се затваря кръговратът на намеренията, които правя (изборите, които са заявка за промяна), без това да е повлияно от каквото и да е придадено значение. Този тунел е бутилката на Клайн, която като енергиен поток преминава сама през себе си и аз се явявам притеглящият център (Източник).

По аналогичен начин изграждам сфера, приемаща и предаваща от и към околната среда, сфера, приемаща и предаваща от и към адаптационните филтри в мозъчната кора (логика и придадено значение), и елипсоид, предаващ и приемащ от и към Всичко, което Е (взаимодействието на протонните полета). Това са контактните взаимодействия на трептенето на околна среда, логика и филтрация, както и жизнена енергия (протонно поле, прана и т.н.).

Енергийна синхронизация на всички тези елементи – според индивидуалната импровизация. Идеята е всички тези елементи да бъдат смесени, разбъркани, завихрени, завъртени, синхронизирани и хармонизирани като общ енергиен потенциал на Източника и Всичко, което Е. В едно честотно цяло, в разгърнатия потенциал на безкрайното. В този честотен вихър получаваме желаното разгръщане и сливане с честотите на Потенциала и Всичко, което Е.

Извод: Използвайки тези примерни похвати, в гръбначния стълб се получават два електромагнитни потока – този от плазмената топка (като стълб от светлина) и този от лъчите и диска(като колона от светлина – част от бутилката на Клайн). При изключително бързото движение на един електромагнитен поток спрямо друг (светлината се движи с 300 000 км/сек) се получава явлението взаимна индукция. Този процес възбужда електродвижещо напрежение, което „отпушва“ протонните полета. Затваря се и веригата на взаимообмен „светлина – протонни полета“ и чрез ускоряване честотите на трептене се стига до увеличено напрежение, което ускорява още честотите на трептене и т.н. Това е процес на автозахранващо се устройство, при което липсва триене, тоест енергийно перпетуум мобиле. Осигурява се постоянен поток на движение на енергията през епифизата и гръбначния стълб (куха структура), възобновява се постоянната разгърната връзка с общия потенциал на Източника. Увеличава се и диапазонът от възможности за използване на този потенциал. Как всеки ще използва тези възможности – с отдаденост навън или за защитена сигурност навътре – е право на свободна воля и въпрос на избор.

Отключи достъп до повече от 18 медитации!

Със самообучението Академия Когиталност всеки получава ежедневен достъп до: водени медитации, упражнения, честотно звуколечение, библиотека с над 100 заглавия; видеотека с повече от 100 видео материала; онлайн видео лекции; речник с термини; радио-релакс; статии и обяснения…  както и ежедневни имейл съобщения, разгръщащи и възвръщащи възможностите ти на Творец – към, на и за  Всичко, което Е!