Книги от изд. Когиталност, които вече няма да срещнете...
Запазени тук, за да може всеки да се запознае и да ги прочете!

Магьосникът на реалността на Всичко, което Е! е уникално средство за развитие на човешкия потенциал, на човешките възможности. Нестандартни методи за посоката, избора и начина на мислене превръщат взаимоотношенията между проявленията в истинска магия. Светът е резултат от мисловност, която мислим и творим сами.

Всяка индивидуалност е Източник и решава какво да преживее. Това наричаме избор. Ако дадена паралелна реалност не е в синхрон и в съответствие с индивидуалната честота, на което и да е проявление, винаги има друга, която да съответства. Защото всеки е Източникът и съдържа всички честоти, но съзнателно е забравил, че е Източник, за преживее магията на собственото си Творение (реалността). Всеки вариант е еднакво вероятен, но индивидуалността (магьосникът Източник) избира коя да изследва. Няма правилна или грешна. Има избор и преживяване на този избор. Всеки е „различно отражение” на самия себе си. Изборът да преживяваш Себе сиq като „забравиш“, че си Източникът, е уникална възможност да изследваш безкрайните проявления на… Всичко, което Е в Себе си… (Магьосникът на реалността, ivomir)

Всеки го може…или как всяка пешка може да е цар!
Колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето.

Теория от Когиталността – теория, получена от практиката и в същото време споделена практика въз основа на теорията… Пътуване във времето, определяне продължителността на живота, активиране на ДНК, епифиза, Кундалини, сътворчество на желания свят – един уникален разказ за Всичко, което Е…

Уникално по рода си помагало за позитивна трансформация. Този позитивен дневник допълва методиките и техниките описани в книгите „The Black Book“, Подсъзнанието може всичко“, „Регресионна терапия“, „Техника за емоционална свобода“ и редица други похвати, включително ИТП, НЛП, Силва метод и др.
Универсален сборник с упражения за визуализация, позитивна трансформация, ДНК активиране и преструктуриране.

Не е необходимо да смятате, че написаното тук трябва да се следва дословно. Дадени са само опорните точки. Всеки може и дори е желателно да намери свой собствен начин или да адаптира упражненията и посланията така, за да му „паснат“, стига да не променя основния принцип. Всяко разсъждение, анализ върху написаното и промяната му за ваше удобство, означава задълбочен интерес и искрен стремеж за развитие. В процеса на търсене е възможно да „уцелите“ и подобрите много неща – както за вас, така и за останалите, тръгнали по тази пътека.

Учeбнo пoмагалo, подходящо за гимназиалния eтап на училищата. Помагало за възможностите на децата – като творчество, разгръщане на себе си и адаптация към света.
Пpeдocтавeни са множество мeтoдики, утвърдени в pабoтата c дeцата катo „клаcичecки“. Изследване на самооценката, откриване на възможностите и постигането на баланс със средата и взаимоотношенията в нея са само част от ползите, които книгата представя…

Целта ни е да ви насочим как по-бързо и по-лесно да опознаете себе си, да повярвате в собствените си възможности и да станете такива, каквито бихте искали.
А вие наистина можете!
Ние, екипът на „Феникс Дизайн“, ви гарантираме това! Всеки от нас е тръгнал по пътя на себепознанието. И макар, че все още сме далеч от целта на пътуването си, вече сме доволни от постигнатото и с нетърпение очакваме да видим докъде още можем да стигнем. Разбира се, това не би било възможно, ако нямахме пример, който да следваме. Ние сме от щастливците, които всекидневно общуват с единия от авторите на тази тетрадка – ивомир. Съвсем естествено беше да се поучим от неговия опит; да се опитаме да се поучим, а защо не и да повторим постигнатото от него. Подкрепихме идеята му да напише помагало за позитивно мислене с упражнения по методиката на Джон Кехоу, в което да сподели опита си. Надяваме се, че малките разкази за живота на ивомир в началото на всяка глава ще ви помогнат по-добре да разберете себе си и по-лесно да осмислите обстоятелствата от вашия живот…