cogitality

Енергията не изчезва!

Тъй като енергията не изчезва (Хелмхолц), а само се видоизменя, видоизменената „загубена“ енергия от безкрайността се отделя от Нищото (състоянието на покой) като енергийна вълна (светлина, електромагнитно поле, звук и т.н.). Така за всяко наличие на движение ще е налична и протяжността с нейните елементи пространство и време. При това положение безкрайната енергия вече не …

Енергията не изчезва! Read More »

Светлината се ражда от Светлина

Всяко проявление е холограма и във всяка нейна част се съдържа информация за цялото, както и обратното – цялото се съдържа в всеки детайл от нея (частта). Така може да се направи извод, че принципите на вселената и на клетката са едни и същи, тъй като и двете са проявления. Земята мисли и се развива …

Светлината се ражда от Светлина Read More »

Законът за привличане – честота на съответствието

Законът за привличането се възприема доста често погрешно. По принцип е необходимо да сте на определена честота на вибрации, за да привличате неща, които съответстват на тази честота. Всеки има собствена уникална честота. Тя отразява истинската ви същност. Тази честота се излъчва непрекъснато, без грешка и без почивка. Тя твори и реалността около вас. Така …

Законът за привличане – честота на съответствието Read More »

АПР парадокс – парадокс на реалността

Достигането до този парадокс е следствие от желанието на учените да докажат електромагнитното поле като самодостатъчен носител. Първоначалната аргументация за тази самодостатъчност се основава на две позиции: 1). всичко е елемент на физическа реалност – това означава отхвърляне на нематериалността – етера, ефира (Нищото), като в същото време се възприема и класифицира отрицанието на материята …

АПР парадокс – парадокс на реалността Read More »

Що е енергия? Парадокси и Отговори

Липсата на обективно съществуваща физическа реалност ни изправя пред въпроса какво е материя. И щом достигаме до извода, че материята е енергия, ограничена от енергия (поле), то тогава е естествен и следващият въпрос – какво в същността си представлява енергията? Според официалната дефиниция, енергията (от старогръцки ἐνέργεια – активност, работа, сила в действие) е скаларна …

Що е енергия? Парадокси и Отговори Read More »

Нищото – Що е то?

Нищото е вероятностен потенциал без характеристики, свойства и състояния – липсващо. Може ли обаче Нищото да е нещо без съдържание? Дори да приемем, че назовава онова, което не виждаме, не разбираме или не възприемаме и то е нереално за нас, как да го дефинираме, щом го няма? Ако решим, че е просто отрицание, че е …

Нищото – Що е то? Read More »

Още нещо за вдъхновението

Още нещо за вдъхновение Мнозина от вас изпитват трудности да разберат колко проста е формулата за вдъхновението: Следвай вдъхновението с максимума от способностите си, до краен предел, без всякакви очаквания, допускания или настояване за определен краен резултат. Това е цялата формула и всичко, което е необходимо да правите. Когато изпълнявате това, се разбира, че вдъхновението …

Още нещо за вдъхновението Read More »

Отговорите в главата – от Източника или от егото? (част 2)

Може да се определи разликата между двата отговора, като се проследи състоянието на енергията. Докато наблюдаваме и изследваме енергията, задаваме въпроса има ли замесен някакъв страх, свързан с отговора – дали отговорът предполага защита, разделяне или контрол; дали отговорът ни отдалечава от нещо, което знаем, че е вярно за нас; дали ни помага да допълним …

Отговорите в главата – от Източника или от егото? (част 2) Read More »

Отговорите в главата – от Източника или от егото?

Съмнението се проявява едновременно със своята противоположност – отговора. Ако имам въпрос и го задавам към „висшия си разум“, как мога да зная дали отговорът, който получавам, не произлиза от моето его? Отговорът идва в това дали въпросът се основава на контрол или на свобода. Когато настоявате да получите точно онова, което си представяте, или …

Отговорите в главата – от Източника или от егото? Read More »