Ден: 12.05.2022

Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори.

Липсата на обективно съществуваща физическа реалност ни изправя пред въпроса какво е материя. И щом достигаме до извода, че материята е енергия, ограничена от енергия (поле), то тогава е естествен и следващият въпрос – какво в същността си представлява енергията? Според официалната дефиниция, енергията (от старогръцки ἐνέργεια – активност, работа, сила в действие) е скаларна …

Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори. Read More »

За Вярата

Всички факти в началото бяха парченца от пъзел, пръснати в необятността – разпилени, непоследователни, неподредени. Пристигащи хаотично в миговете, когато не ги търсиш и не ги очакваш… Светкавици, проблясващи в мрака, които е редно да уловиш в шепата си като светулки – да ги събереш с търпение, вдъхновение и отдаденост. Тогава, приел разпиляната хаотичност на …

За Вярата Read More »