Разделението: Светът и Аз (част втора)

В този Източник на пълното знание съществува огромен парадокс. Знаейки всичко, Потенциалът не знае, не може да изпита и преживее състояние на Незнание. Липсва знание за незнанието. Но тогава този Потенциал не съдържа цялото знание – поне, докато е в пълен покой. Наличието на трептене или движение води до поява на време, което е по-малко …

Разделението: Светът и Аз (част втора) Read More »