Стартират Абонаменти за Самообучение Когиталност

Интересът и любопитството към когиталност като теория и практика доведе до изграждането на Абонаменти за всички, които желаят да правят промени в живота си и са готови да си създадат един постоянен навик, наречен… Щастие.

Какво представляват Абонаментите?

Абонаментите представляват онлайн програма за индивидуална промяна, разработена в два варианта – за 6 и за 12 месеца. Всеки от вариантите се състои от Модули (съответно 5 и 9 на брой), представляващи 3 основни стъпки:
Стъпка 1 – набавяне на база данни. Това е пълно теоретично запознаване с всички основни понятия, принципи и опорни точки. Към Стъпка 1 се включва видеозапис на семинар Когиталност (специално записан за Абонаментите), книги и допълнителни материали.
Стъпка 2 – разбиране и осмисляне на получената информация. Задаване на въпроси. Това са опорните въпроси към базата данни в Стъпка 1, чрез които всеки индивидуално и с помощта на материалите, осигурените към всеки Модул, може да развие своето разбиране и възможности.
Стъпка 3 – ежедневно приложение. Тук се включва набор от практически упражнения, медитации и разяснения за връзката между теоретично знание и практика.

Забележка: Всеки Абонат получава ежедневни подсещащи имейл съобщения за упражненията (подробностите са в края на текста).

Съдържание на първите 5 модула:
Модул 1 – Съпоставка и различия между наука и популярно знание. Съществуваме или не?
Модул 2 – Произход на енергията и светлината. Дуалността на света като триединна цялост.
Модул 3 – Идваме от себе си, за да създадем себе си… Разкриване на кръговратната връзка Потенциал – акт на мислене – енергия – материя – Потенциал.
Модул 4 – Проявлението – преживяване на пожелан Избор. Смисълът на живота. Триединната отговорност на всеки Източник – реализация на пожеланото чрез Пътят, Източникът и Животът.
Модул 5 – Фокус и Избор – разгръщане на възможностите на жизнената енергия. Творене и промяна на околна среда и паралелни реалности.

По всеки от Модулите може да се работи в удобно за вас време, без ограничение като продължителност на работа. Усвояването на всеки Модул е безкраен процес. Разбирането и осъзнаването е възможно в рамките на 36 дни. Всичко е въпрос на приемане, самодисциплина, работа, търпение и честност.

Подробното съдържание на Първите 5 Модула ще откриете в страницата на Абонаментите: http://abonament.kogitalnost.com

ВАЖНО:
Към Абонаментите са налични следните материали, улесняващи възприемането на информацията:
– библиотека от над 100 заглавия с книги, които да помагат в разбирането, осъзнаването и практическото приложение на избора Щастие;
– видеотека с над 50 видео материала – предавания, семинари, интервюта, документални и игрални филми.

В допълнение към Абонаментите ще бъдат добавени:
– видео книги – книги с клипове, вместо картинки
– предавания на Когиталност TV – отговори на въпроси, породени от усвояването на информацията и нейното приложение от всеки практикуващ Абонат

За ваше улеснение е изградена и имейл система, която ще подсеща всяка сутрин и всяка вечер какви ангажименти имате към себе си, тръгнали в посоката „да създадем заедно една  по-добра паралелна реалност“. Сега, повече от всякога, всеки може да поеме пътеката на Щастието с посока отдаденост за един по-благороден и благодарен свят!

При записване до 1 август 2018 ползвате отстъпка 20% – може да заявите своя Абонамент за Самообучение Когиталност от https://magazin.kogitalnost.com/абонаменти/

Вашият коментар