Медитацията дава мъдрост (Буда) 

На латински „meditatio“ означава „размишление“. Медитацията е практика, чрез която се тренира разгръщане на диапазона до безкрайност. В традиционния смисъл „медитация“ е широк спектър от практики, някои от които са под съпровод на музика, други са свързани с упражнения или гимнастика, но като цяло са предназначени за осъзнаване на общата енергия. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни и починали личности и други.

… тя може да доближи практикуващия по-близо до Бог, може да му даде възможност да вижда и осъзнава минали животи, да осъществява далечни пътувания в други светове и измерения и т.н., също съдържа технически упражнения, насочени към развитието на състрадание, любов, търпение, щедрост. 

откъс от изследване на Уисконсински университет, 2008 г.
(Antoine Lutz, Julie Brefczynski-Lewis, Tom Johnstone, Richard J. Davidson)

След медитация…

Получената информация след медитация е добре да се свърже с практически действия, които да водят към конкретен резултат. Използването на посланията с посока навън – към устойчива концентрация без усилие, към глобална благодарност във всички дейности в живота, разгръща неподозирани възможности. Смисълът на тези действия е в това да изследваме резултатите от всяко едно разширяване до потенциала на Източника. Достигаме до творчество и щастие.

С помощта на медитацията увеличавам способността си да улавям идеи, както и нараства удоволствието от правенето на каквото и да е.

Дейвид Линч, режисьор

Механизмът на медитацията позволява свободна импровизация по отношение на насочването на мисълта, концентрацията върху определени детайли, както и свобода на търсенето по отношение на въпроси, теми и задание. Това я прави изключително гъвкав и широкоспектърен метод.

Осъществяване на портал

Енергията е една, но за „материалния“ свят тя е обърната с „хастара наопаки“. Филтрите „пречат“ да се види, че всичко е едно и затова всичко се индивидуализира, отделя, откъсва от идеята за един-е-ние в светлината, която дойде от себе си. Забравя се дори и това, че самите ние сме светлината (еръ – от старобългарски – човек. Е- енергия, Ра – светлина) – енергията в движение, движението на информацията и мисълта.

Припомнянето на този аспект от същността означава, че в търсенето на варианти за разгръщане до енергията на Потенциала, е възможно да се използват светлинни елементи като похват за уеднаквяване (синхронизиране) на честотите. Затова тук ще се посочат няколко похвата, които са приложими, към която и да е техника.

Разгледайте схемата вляво за нагледен пример:

Плазмена топка – енергийно-ментално изражение на ограничения енерго-информационен потенциал, който представлява индивидуалното ограничение, готово да приема и предава във всички посоки.

Светещ контур на холограма – светлинно изобразяване на холограма (например човек).

Светлинен обръч около човека – енергийна фигура, представяща приемането и отдаването от и към Всичко, което Е (околна среда, паралелна реалност).

Светлинен обръч около главата – енергиен еквивалент на адаптационната филтрация.

Елипса около ръцете и сърцето – енергийно завихряне и отдаване на обърнатото с хастара наопаки протонно поле.

Упражнение: принципна схема за прилаганте на похватите

Осъзнал, че съм едновременно и Източник, и ограничението холограма, задействам най-напред плазмената топка. Проявявам (пожелавам) я над главата и започвам да я движа през епифизата, по лѝквора на гръбначния стълб във вертикална права, нагоре-надолу с желание за свободно преминаване на потока от енергия в цялата тази система. Ускорявам процеса на трептене на плазмената топка между епифиза и сакрална кост до момента на изключване на контрола. Плазмата се ускорява дотолкова, че да се превърне в стълб от светлина – енергиен поток, който вече е резултат от поставената задача за освобождаване на потока. Така чакрите и кухата структура гръбначен стълб са свободни за преминаващия енергиен поток.

Поставям плазмената топка в средата на главата – около епифизата – и пускам лъч напред от топката през челото вън от тялото – на около метър, за да синхронизирам обърнатата с хастара наопаки енергия, която се върти едновременно и в двете посоки. За да се изпълни тази част, завъртам лъча едновременно и наляво и надясно, като периферия на шапка, с огромна скорост. Това осигурява хармонизацията в едновремие, независимо от придаденото значение. Като двойка фотони, въртящи се и в двете посоки около нулевата точка. Повтаряме проявлението на произволна холограма. Получава се светещ диск, който задвижваме перпендикулярно на гръбначния стълб – надолу и нагоре около цялото тяло. Ускоряваме този процес до образуването на светещ тунел, който се слива с безкрайността. По този начин се затваря кръговратът на намеренията, които правя (изборите, които са заявка за промяна), без това да е повлияно от каквото и да е придадено значение. Този тунел е бутилката на Клайн, която като енергиен поток преминава сама през себе си и аз се явявам притеглящият център (Източник).

По аналогичен начин изграждам сфера, приемаща и предаваща от и към околната среда, сфера, приемаща и предаваща от и към адаптационните филтри в мозъчната кора (логика и придадено значение), и елипсоид, предаващ и приемащ от и към Всичко, което Е (взаимодействието на протонните полета). Това са контактните взаимодействия на трептенето на околна среда, логика и филтрация, както и жизнена енергия (протонно поле, прана и т.н.).

Енергийна синхронизация на всички тези елементи – според индивидуалната импровизация. Идеята е всички тези елементи да бъдат смесени, разбъркани, завихрени, завъртени, синхронизирани и хармонизирани като общ енергиен потенциал на Източника и Всичко, което Е. В едно честотно цяло, в разгърнатия потенциал на безкрайното. В този честотен вихър получаваме желаното разгръщане и сливане с честотите на Потенциала и Всичко, което Е.

Извод: Използвайки тези примерни похвати, в гръбначния стълб се получават два електромагнитни потока – този от плазмената топка (като стълб от светлина) и този от лъчите и диска(като колона от светлина – част от бутилката на Клайн). При изключително бързото движение на един електромагнитен поток спрямо друг (светлината се движи с 300 000 км/сек) се получава явлението взаимна индукция. Този процес възбужда електродвижещо напрежение, което „отпушва“ протонните полета. Затваря се и веригата на взаимообмен „светлина – протонни полета“ и чрез ускоряване честотите на трептене се стига до увеличено напрежение, което ускорява още честотите на трептене и т.н. Това е процес на автозахранващо се устройство, при което липсва триене, тоест енергийно перпетуум мобиле. Осигурява се постоянен поток на движение на енергията през епифизата и гръбначния стълб (куха структура), възобновява се постоянната разгърната връзка с общия потенциал на Източника. Увеличава се и диапазонът от възможности за използване на този потенциал. Как всеки ще използва тези възможности – с отдаденост навън или за защитена сигурност навътре – е право на свободна воля и въпрос на избор.

Отключи достъп до повече от 18 медитации!

Със самообучението Академия Когиталност всеки получава ежедневен достъп до: водени медитации, упражнения, честотно звуколечение, библиотека с над 100 заглавия; видеотека с повече от 100 видео материала; онлайн видео лекции; речник с термини; радио-релакс; статии и обяснения…  както и ежедневни имейл съобщения, разгръщащи и възвръщащи възможностите ти на Творец – към, на и за  Всичко, което Е!